Organisatie

UCV België

1

Het UCV is een vzw voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. In de raad van bestuur zetelen verder vertegenwoordigers van de belangrijkste in België actieve banken, bpost en Febelfin. Leden van het UCV zijn kredietinstellingen naar Belgisch en buitenlands recht, en bpost. Het UCV heeft met STET een beheerscontract afgesloten dat het operationele beheer van het UCV aan STET toevertrouwt die in haar gebouwen computers en personeel ter beschikking stelt.

De Nationale Bank van België is de settlement agent voor het nieuwe CSM (Clearing and Settlement Mechanism) en is verantwoordelijk voor het toezicht op de activiteiten en het functioneren.

Statuten

De statuten van het UCV bepalen dat alle kredietinstellingen die in België opereren, UCV-aangeslotene kunnen worden mits zij voldoen aan een aantal technische en juridische toetredingscriteria. Kredietinstellingen kunnen ook opteren voor het statuut van subaangeslotene en zich in het UCV laten vertegenwoordigen door een andere bank die dan rechtstreeks UCV-aangeslotene is. Van het honderdtal actieve banken in België, naar Belgisch en naar buitenlands recht, zijn ongeveer een vijfde rechtstreeks aangeslotene.

 • U kan deze statuten hier downloaden

Leden

 • AXA Bank Belgium
 • BNP Paribas Fortis
 • Febelfin
 • Belfius Bank
 • Crelan
 • ING Belgium
 • KBC Bank
 • Bpost
 • Bpost bank
 • Bank J. Van Breda & C°

Lidmaatschap

Jaarverslagen