Documenten en procedures

UCV België

1

De "Key rules en Procedures" van het UCV vindt u hier.

De notulen van de "Algemene Vergadering" en de "Raad van Bestuur" van de VZW UCV zijn alleen met gepersonaliseerde toegangsgegevens toegankelijk voor de vertegenwoordigers van de aangeslotenen in deze organen.  Toegang is via de Gebruikerslogin.

Voor de rechtstreekse en onrechtstreekse deelnemers aan het UCV is volgende documentatie terug te vinden onder de beveiligde zone bij STET :

  • het UCV Reglement,
  • UCV Glossary,
  • Notulen van de Algemene Vergaderingen,
  • alle functionele, technische en operationele documentatie,
  • processen en procedures in de relatie met STET,
  • de nodige templates aan te wenden in het kader van de processen en procedures.

Vragen kan u via e-mail richten aan info@cecbelgium.be of via post aan de Maatschappelijke Zetel, VZW UCV, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel