UCV België

1

Welkom op onze nieuwe website

Het UCV (Uitwisselingscentrum en Verrekening) is het Belgische geautomatiseerde interbancair betaalsysteem voor detailbetalingen en werd opgericht in 1974 met de Nationale Bank van België als leverancier van het platform.  Het UCV is het centrale knooppunt dat de verrichtingen kanaliseert tussen de opdrachtgevende en de begunstigde banken. Het organiseert de trafiek van girale, kleine betalingen (retail- of low value betalingen) tussen particulieren, bedrijven en overheden.  Het UCV verwerkt aldus de overgrote meerderheid van de girale betalingen in België.

Wat is nieuw ?

Sinds de start van SEPA (Single Euro Payments Area) heeft de Belgische bankengemeenschap gezocht naar een potentieel alternatief voor de verwerking door het UCV, een alternatief dat mogelijkheden moest bieden op niveau van toekomstige evoluties en lagere kostprijzen bij hogere volumes.

In 2010 lanceerde de Belgische bankengemeenschap een offerteaanvraag voor de verwerking van de Belgische betalingen en STET werd gekozen als preferente partner voor het technisch en operationeel platform.

Vandaag ?

Met ingang van 25.02.2013 trad de eerste stap van een gefaseerd migratieplan in werking.  De laatste fase van de overheveling naar het nieuw platform werd met succes afgerond op 22.03.2013.  Vanaf die dag worden alle nationale betalingen en SEPA overschrijvingen (SCT) op het STET platform verwerkt.

Impact van de verandering :

Aanpassing van het verloop van de uitwisseling en verrekening van de betalingen

Sinds maart 2013 is het systeem voor de interbancaire uitwisseling en verrekening van het Belgische betaalverkeer aangepast aan de vereisten opgelegd door de controleautoriteiten. Het is de bedoeling om zo een effectiever en efficiënter risicobeheer van betalings- en vereffeningssystemen te verkrijgen.

Sindsdien crediteren de banken in België de rekeningen van de begunstigden pas na ontvangst van de bijhorende fondsen afkomstig van de bank van oorsprong.

In de praktijk betekent dit dat de eerste boekingen van de dag op rekeningen van begunstigden bij banken volgens een gewijzigd tijdschema verlopen. Het is dus mogelijk dat deze boekingen later gebeuren dan vroeger het geval was. Alle wetsbepalingen betreffende de termijnen voor uitvoering en boeking van betalingen worden hierbij volledig in acht genomen.

Voor meer informatie, contacteer uw bank.